شرکت اسپیدار سبز خوی

1385 شرکت اسپیدار سبز با مدیریت جدید شروع به تولید محصولات سلولزی نمود که از آن جمله می توان به دستمال های 300 برگ ،200 برگ ، آرایشی ، ماشینی ، دلسی ، آشپزخانه و دستمال سفره اشاره نمود.